DISCLAIMER

Disclaimer voedingssupplementen
Onze producten zijn
voedingssupplementen en geen geneesmiddelen. Een voedingssupplement mag niet
als vervanging voor een gevarieerde voeding gebruikt worden. Ze dienen ter
ondersteuning van de algemene gezondheid en zijn niet bedoeld om te worden
gebruikt in de preventie, behandeling of genezing van ziekten. De producten
zijn niet bestemd voor gebruik op eigen initiatief. De informatie over de
producten kan geen enkel professioneel medisch advies vervangen. CeLem Food
Supplements kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade als
gevolg van vermeende informatie, advies en gebruik van producten, onjuistheden
en/of onvolledigheden. 

Privacyverklaring CeLem Food Supplements
Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij
houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
CeLem Food Supplements is de
verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen
wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk
doel. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01 Januari
2021.

Vastleggen, verwerking en publiceren van gegevens
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door
u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden
verstrekt. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U kunt ook
zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Zie hiervoor de
contactgegevens onderaan. Wij slaan persoonsgegevens op die voor het
gebruik van het platform noodzakelijk zijn. Denk hierbij aan uw naam, adres,
woonplaats en e-mailadres. Alle persoonsgegeven die door u middels het
Platform aan CeLem Food Supplements worden verstrekt, zullen op het platform
worden gepubliceerd. Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde
gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. In
geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij
persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Gebruikersnaam en wachtwoord
Uw gebruikersnaam is gekoppeld aan een wachtwoord. U bent zelf verantwoordelijk
voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord. Wij gaan er vanuit dat een
persoon die zich aanmeldt met uw gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot
het gebruik van de gebruikersnaam. Wanneer u vermoedt dat het wachtwoord bij
onbevoegden bekend is, dient u ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen
zodat wij maatregelen kunnen nemen. 

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen
dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken met name
gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle
informatie tussen u en het platform wordt afgeschermd wanneer u zich
registreert.

E-mail
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail
stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de
aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige
beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens 
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met
name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip
van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden
geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag
op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een
cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt
meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt
opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van
pagina's van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. U
kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en
het gebruiksgemak van de website kan beperken. Na inloggen met uw
gebruikersnaam en wachtwoord stuurt onze website u een cookie om u gedurende de
rest van een sessie te kunnen herkennen. Middels dit cookie kunnen wij
bijhouden welke pagina's u opvraagt.

Google Analytics
CeLem  Food Supplements kan gebruik maken
van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google
Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om CeLem Food
Supplements te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het
cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van
uw ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de
website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor
website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot
website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze
derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet
combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van
cookies weigeren zoals hierboven aangegeven. Door gebruik te maken van deze
website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op
de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel
van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze
derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij
raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze
websites gebruik te maken.

Wijzigingen privacy verklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen,
zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of
verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan: admin@voedingssupplementen.nu